Anunțuri


Data publicării: 03 februarie 2020

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”
Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016
Contract de finantare nr. C19401229011642713552 din 15.12.2016
Web-site: www.galadakaleh.ro
E-mail: galadakaleh@gmail.com Telefon: 0752200933
Nr. de inregistrare: 1968 din 28.01.2020
ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019
AFERENT MASURII M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”
Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M5/3A: 2/2019
Data lansarii apelului de selectie: 08.11.2019.
Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță prelungirea celui de-al doilea apel de selecție aferent masurii M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” pentru anul 2019 pana la data de 28.02.2020.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28.02.2020, orele 16:00.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Parterul Primariei Simian, Strada DE70, nr.64, Sat Simian, Comuna Simian, judetul Mehedinti în perioada 08 Noiembrie 2019 – 28 Februarie 2020 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 89.221 Euro.
Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M4/6B “INVESTITII SOCIALE” este rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate şi plătite efectiv, art.67, Reg (UE)1303/2013 si plată în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii financiare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) şi articolul 63 din Regulamentul 1305/2013 şi a legislaţiei naţionale în vigoare.
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile așa cum este prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor articole, se verifică dacă costurile respectă rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Valoarea maximă a sprijinului acordat nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul altor articole.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/3A „INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” sunt:
    • forme asociative din teritoriul GAL recunoscute de legislatia in vigoare: grupuri de producatori, cooperative agricole, asociatii ale producatorilor, fundatii si federatii, inclusiv grupuri constituite conform articolului 35 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 - PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
    • fermieri;
    • microîntreprinderi și întreprinderi mici;
    • organizații neguvernamentale;
    • consilii locale;
    • unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Masura M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” vizeaza sprijinirea cooperarii dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare, formele asociative la care aderă fermierii dovedind un rol important ȋn abordarea provocărilor pieţei şi dezvoltării afacerilor, ca producţie şi comercializare, pe piaţa locală.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” elaborat de GAL ADA KALEH, publicat pe pagina web a GAL http://galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”).
La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”.
Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Telefon: 0752200933
E-mail: galadakaleh@gmail.com
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00 


Data publicării: 17 septembrie 2019 
ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PRIMULUI CONTRACT SUBSECVENT
REZULTATE OBTINUTE
Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh, a fost infiintata in 27 Octombrie 2016 fiind inscrisa sub nr. 12 din 27.10.2016 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, obtinand de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Autorizatia de Functionare cu nr. 229 in 17.11.2016. 
In data de 15 decembrie 2016, Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale acordul cadru de finantare pentru cheltuielile de functionare in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului in valoare publica totala de 2.074.369 euro, urmand sa desfasoare activitati specifice implementarii masurilor 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.
Componenta parteneriatului se prezinta astfel: din totalul partenerilor GAL, 24,44% apartin sectorului public, 71,11% sectorului privat si 4,44% sunt reprezentanti ai societatii civile, sectorul privat totalizand 75,55 % din numarul membrilor.
Pe durata primului contract subsecvent de finantare C19401229011642713552 au fost finantate microproiecte locale care au contribuit la dezvoltarea durabila a teritoriului.
Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh a lansat până în prezent 10 apeluri de selecţie a proiectelor pentru cele 5 masuri incluse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.
In cadrul sesiunilor desfasurate, au fost depuse un numar de 71 de proiecte si au fost selectate si finantate 42 de investitii ce au contribuit la obiectivele asumate de catre Gal Ada Kaleh: dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, de asistenta, sociala, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor nonagricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca,cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc.
Rezultatul obtinut in urma activitatilor desfasurate este reprezentat de cele 42 de proiecte contractate, valoarea totală nerambursabilă a acestora insumand 1.128,9488 euro, precum si de cele 24 locuri de munca create in cadrul acestor proiecte.
Datele de contact ale GAL Ada Kaleh unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Str.DE 70, Nr.64, Sat Simian, Comuna Simian
Telefon: 0752200933
E-mail: galadakaleh@gmail.com
Website: http://galadakaleh.ro/


Data publicării: 17 decembrie 2019 
ANUNT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE LA FINALUL PRIMULUI CONTRACT SUBSECVENT
      Asociatia Grup de Actiune Locala Mehedintiul de Sud este un parteneriat public privat, incheiat intre 52 membri: 11 reprezentanti ai administratiei publice locale ( Comunele: Burila Mare, Gogosu, Gruia, Pristol, Garla Mare, Vrata, Obarsia de Cimp, Darvari, Branistea, Cujmir, Jiana), 37 parteneri privati si 4 reprezentanti ai societatii civile din teritoriul celor 11 localitati din judetul Mehedinti.
Asociatia Grup de Actiune Locala Mehedintiul de Sud a fost infiintata in 18 Octombrie 2016 fiind inscrisa sub nr. 2 din 18.10.2016 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Vanju Mare, obtinand de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Autorizatia de Functionare cu nr. 224  in 01.11.2016.
In baza autorizatiei de functionare nr.224 in 01.11.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia Grup de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.
In data de 12 decembrie 2016, Asociatia Grup de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale acordul cadru de finantare pentru cheltuielile de functionare in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului in valoare publica totala de 1.993.573 euro.
     GAL Mehedintiul de Sud a avut lansate până în prezent 12 apeluri de selecţie a proiectelor pentru cele 5 masuri incluse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. In cadrul sesiunilor desfasurate, au fost depuse un numar de 76 de proiecte si au fost selectate pentru finantare 53 de investitii ce au contribuit la obiectivele asumate de catre GAL Mehedintiul de Sud : dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta, sociala, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțuri scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non agricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc.
 Rezultatul obtinut in urma activitatilor desfasurate este reprezentat de cele 53 de proiecte contractate, valoarea totală nerambursabilă a acestora insumand 1.357.733 euro, precum si de cele 32 locuri de munca create in cadrul acestor proiecte.
Datele de contact ale GAL Mehedintiul de Sud unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Sat Jiana , Comuna Jiana , Jud. Mehedinti , str. Principala , tel : 0730141141
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com , Website : http://galmhsud.ro/  


Data publicării: 06 decembrie 2019 
 ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”
Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016
Contract de finantare nr. C19401229011642713552 din 15.12.2016
Web-site: www.galadakaleh.ro
E-mail: galadakaleh@gmail.com Telefon: 0752200933
Nr. de inregistrare: 1752 / 06.12.2019
ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019
AFERENT MASURII M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”
Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M1/2A: 2/2019
Data lansarii apelului de selectie: 08 Noiembrie 2019, ora 09.00
Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție aferent masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ” pentru anul 2019 în perioada 08.11.2019 – 20.12.2019.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20 Decembrie 2019, orele 16:00.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti în perioada 08 Noiembrie 2019 – 20 Decembrie 2019, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 146.171 euro.
Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”este de sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
Valoarea sprijinului in cadrul Masurii M1/2A „DEZVOLTARE AGRO FERME”este de 15.000 de euro/proiect în baza unui Plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil :
    • are o valoare este de 15.000 de euro/proiect si se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 30% din cuantumul sprijinului se va acordanumai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare (Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe);
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/2A„DEZVOLTARE AGRO FERME” suntfermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR. Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica între 4.000 și 7.999 S.O. (valoarea producţiei standard).
Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in teritoriul GAL (Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL). Sunt eligibili in cadrul masurii, numai solicitantii inscrisi la ONRC. Solicitantul trebuie sa fie înregistrat cu cod CAEN agricol în domeniul proiectului. Solicitantul trebuie sa deţina o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO la momentul depunerii cererii de finantare.
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020 sau in cadrul unei masuri similare din submasura 19.2, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceste submăsuri. În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin.
Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii si dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate catre piata.
Aceasta masura propune stimularea potentialului local prin promovare de proiecte adaptate specificului local prin intermediul unor criterii specifice de selectie propuse. Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura specifica nevoilor gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor de activitate specifice zonei (apicultura, zootehnie), se incurajeaza cresterea competitivitatii fermelor mici in scopul adaptarii la standarde, eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei de fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor fermierilor ce sunt sau se angajeaza ca vor deveni membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase cu mediu” etc.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului MasuriiM1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”elaborat de GAL ADA KALEH, publicatpe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/(meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ”).
La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M1/2A”DEZVOLTARE AGRO FERME”.
Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Telefon: 0752200933
E-mail: galadakaleh@gmail.com
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00


Data publicării: 21 noiembrie 2019 
Anunţ public
D.G.A.S.P.C. Mehedinti, titular al proiectului "Construire statie de epurare si reabilitare retea de canalizare la Centrul Rezidential Medico-Social de Asistenta si Ingrijire Medicala Bacles, judetul Mehedinti", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Bacles, sat Bacles, judetul Mehedinti, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " Construire statie de epurare si reabilitare retea de canalizare la Centrul Rezidential Medico-Social de Asistenta si Ingrijire Medicala Bacles, judetul Mehedinti ", situat in intravilanul comunei Bacles, sat Bacles, judeţul Mehedinţi.
 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00 si la urmatoarea adresa de internet www.apmmh.anpm.ro
        Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.Data publicării: 20 noiembrie 2019 
 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    D.G.A.S.P.C. Mehedinți anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație de epurare și reabilitare rețea de canalizare la Centrul Rezidențial Medico-Social de Asistență și Îngrijire, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, intravilanul comunei Bîcleș, sat Bîcleș.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti.


Data publicării: 19 septembrie 2019 

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC NAM MAR ECO FRUCT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de APM Mehedinți în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înființarea unei plantații pomicole, construire hală spațiu administrativ, producție-procesare și hală depozitare utilaje agricole, puț forat și împrejmuire perimetrală” propus a fi realizat în comuna Prunișor, județul Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 și la sediul SC NANMAR ECO FRUCT SRL, cu sediul în strada Romana nr. 6, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Data publicării: 07 august 2019 
 ANUNT MEDIU
    S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A., prin SC Nisempra Electro SRL, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de joasa tensiune, str. Mesteacanului, str. Stejarului, str. Cibinului, zona Walter Maracineanu, loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, intravilanul municipiului Dr. Tr. Severin.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti.Data publicării: 12 iunie 2019
INFORMARE
   Aceasta informare este efectuata de COMUNA ȘIȘEȘTI, județul Mehedinți, ce intenționează sa solicite la SGA Mehedinți, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local, în comuna Șișești, județul Mehedinți”.
   Această investiție este o modernizare a drumurilor existente.
   Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate.
   Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
   Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționata.
   Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului dupa data de 13.06.2019.
Data publicării: 07 iunie 2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – titular COMUNA ȘIȘEȘTI
   COMUNA ȘIȘEȘTI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local, în comuna Șișești, județul Mehedinți”, propus pentru a fi amplasat în intravilanul și exravilanul comunei, judeţul Mehedinţi,
   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-joi orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Data publicării: 25 aprilie 2019
Anunţ public
S.C. ABK PARKSPEED S.R.L.- titular al proiectului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Halânga, D67, nr. 220A, județul Mehedinți, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, situat în în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50486, județul Mehedinți.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-vineri orele 8.00-16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Data publicării: 25 aprilie 2019
Anunţ public
S.C. TRANS FOREST S.R.L.- titular al proiectului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO ȘI ANEXĂ (CAMERĂ TEHNICĂ)”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50858, județul Mehedinți, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO ȘI ANEXĂ (CAMERĂ TEHNICĂ)”, situat în în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50858, județul Mehedinți.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-vineri orele 8.00-16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


Data publicării: 05 aprilie 2019Data publicării: 21 martie 2019
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
UAT Drobeta Turnu Severin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitare cai de rulare transport public, inclusiv piste biciclisti” propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti, cu sediul in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, si la sediul UAT Drobeta Turnu Severin, strada Maresal Averescu nr. 2, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti.

Adresa

Drobeta Turnu Severin
Strada Traian nr. 46
Mehedinți

Contact

Email: office@piataseverineana.ro           
Tel: (+4) 0745 252 013