Anunțuri


Data publicare: 28 decembrie 2021
Comunicat

Data publicare: 10 decembrie 2021

Subscrisa CII TAEREL CONSTANTIN, cu sediul social in Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Alecsandri nr. 18B, judetul Mehedinti, telefon 0720-274317 în calitate de lichidator judiciar al debitorului ALFA GROUND SOLUTIONS SRL, in faliment cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Buzesti nr. 71, etaj 6, camera 609, sector 1, CUI 32071123, dosar 28260/3/2018 Tribunalul Bucuresti. Aduce la cunostinta ca, in data de 17.12.2021, ora 14.00, la sediul CII TAEREL CONSTANTIN din Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Alecsandri nr. 18B, judetul Mehedinti, va avea loc vanzarea bunurilor debitorului, denumite generic „Termocentrala Drobeta Turnu Severin” la licitatie publica cu strigare plecand de la valoarea de lichidare raportata la ipoteza relocarii urmata de eliberarea amplasamentului, insemnand pretul total stabilit in raportul de evaluare, de 2.769.341,00 lei. Pretul Caietului de sarcini pentru vanzarea acestor bunuri este de 1000 lei+TVA, suma urmand a fi consemnata in contul lichidatorului judiciar RO74PIRB4202748308001000, deschis la First Bank SA.Data publicare: 22 septembrie 2021
ADM Install

Dată publicare: 21 septembrie 2021
Anunt

Data publicare: 03 septembrie 2021

Data publicare: 06.08.2021
Comunicat

Data publicare: 30.07.2021
Marsilia srl

Data publicare: 19 iulie 2021
ROTRANS Severin

Data publicare: 12.07.2021
Angels

Data publicare: 12.07.2021
Power

Dată publicare: 09 iulie 2021

CECCAR

Dată publicare: 07 iulie 2021

Dubova

CECCAR

CECCAR

Publicare: 25.06.2021
Almajanu

Publicare: 25.06.2021
Edgepoint

Spitalul Municipal Orsova

Data publicare: 25.05.2021


Dată publicare: 14 aprilie 2021

Piata severineana

Dată publicare: 14 aprilie 2021

Cambera

                                                                                                                                                       13 aprilie 2021

ANUNȚ

PÎRVULESCU OVIDIU VIRGIL având sediul în sat Halânga, com. Izvorul Bârzii, titular al planului/programului ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: LOCUINȚĂ ȘI HALĂ METALICĂ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Mehedinți, str. Băile Romane nr. 3, Dr. Tr. Severin și la sediul titularului de proiect, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13.

Observații/comentarii și sugestii se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.


Dată publicare: 12 aprilie 2021

Hident

Data publicare: 05 aprilie 2021

Anunt

                                                                                                                                                       17 februarie 2021

PIERDERE

Pierdut Certificat de autorizare nr 23219 din 18-10-2017 pentru punctul de lucru din Strehaia, str Unirii, nr 6 , emis de O.R.C. Mehedinți pentru  MIHAI VIVI-CORNELIA P.F.A. Se declară nul.Data publicare: 12 februarie 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Titular VÎRVOREANU MIHAI MĂDĂLIN 

VÎRVOREANU MIHAI MĂDĂLIN titular al proiectului ”Construire casă de vacanță P+1E+M, foișor și piscină, amenajare acces rutier la drum public DN57” propus a fi realizat în judetul Mehedinţi, intravilan comuna Eşelniţa, str. Dunării, nr. 230 G, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire casă de vacanță P+1E+M, foișor și piscină, amenajare acces rutier la drum public DN57”.   

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 și vineri intre orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro. 


Data publicare: 12 februarie 2021

                                                                                                                                                       13 ianuarie 2021
COMUNICAT DE PRESĂ

“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19

ROTRANSEVERIN SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ” GRANT CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE M2-795 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 07.01.2020- 07.01.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19

Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale,

naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 289,575.40 (valoarea totala) din care : 251,804.7lei grant si 37,770.705 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

[email protected]; telefon : 0757200143

Persoană de contact:

Nume, prenume:BITICA ILIUTA   


                                                                                                                                                       08 ianuarie 2021
COMUNICAT DE PRESĂ ȊNCEPERE PROIECT


Grant de capital de lucru pentru Nana Dena SRL

Nana Dena SRL cu sediul social in Sat Simian, Comuna Simian, Str. DN56A, Nr.74, Judetul Mehedinti anunta lansarea proiectul cu titlul ”Granturipentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economic în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, proiect nr. RUE 1899 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 17.12.2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea NANA DENA SRL prin acordarea ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura „Granturi pentru capital de lucru”.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținere anumărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 123.180,6975 (valoarea totala) din care : 107.113,65 lei grant si 16.067,0475lei cofinanțare.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:

Nanuti Maria Adriana

E-mail: [email protected]

Telefon 0751298479


                                                                                                                                                       18 decembrie 2020
COMUNICAT DE PRESĂ ȊNCEPERE PROIECT


“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele amsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19

Numele beneficiarului: SC STAR 2001 SRL

Obiectiv general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă

Valoarea totala a proiectului : 834.814 RON

Valoare grant nerambursabil 725.925 RON

Valoare cofinanțare : 108.889 RON

Finantarea nerambursabila: 725.925 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 18/10/2020 - 17/06/2021

Proiect cofinantat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 3 - - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

SC STAR 2001 SRL
Adresa: Piata. Decebal nr. 1, Drobeta Turnu Severin Mehedinti
Date contact: 0742752311

                                                                                                                                                       2 aprilie 2020
“PROGRESSIO – UN PROIECT ÎN SPRIJINUL ECONOMIEI SOCIALE”


SAU DESPRE CUM POȚI OBȚINE O FINANȚARE DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PENTRU O ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

Această situație gravă, generată de pandemia de COVID - 19, a făcut ca pentru prima dată de la revoluția industrială, întrega planetă să reconsidere felul în care lucrăm, în care ne impărțim resursele și în care le folosim la comun, cât și modul în care castigăm bani sau facem profit.

Până acum, întregul sistem concurențial s-a bazat și a funcționat pe ideea de separare, concept ancorat în natura economiilor din întreaga lume, care se clatină azi sub propria ne-sustenabilitate. Pentru prima dată în istoria României europene, antreprenorii și structurile statului au șansa de a întelege practic și nu in teorie, necesitatea economiei sociale. Pentru prima data în istoria României europene, avem șansa de a sprijini acest model de antreprenoriat participativ, care dezvoltă odată cu afacerea și oamenii care lucreaza în ea, comunitățile în care activează sau care le cumpără serviciile/produsele, model de antreprenoriat care ne ajută să gestionam dependența de produse/servicii de import.

Proiectul PROGRESSIO – Un proiect în sprijinul economiei sociale SMIS 127419, beneficiar, Institutul pentru Politici Sociale, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, vine să sprijine o nouă concepție, să dezvolte o nouă abordare și să promoveze antreprenoriatul in aceasta forma participativă.

Proiectul are ca obiective finanțarea și consultanța pentru înființarea și dezvoltarea a 30 de întreprinderi sociale (din care 15 în mediul rural) în Regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest, dar și formarea profesională pentru aplicanți. Rezultatele directe vor fi crearea și menținerea a 87 de locuri de muncă, promovând activ integrarea persoanelor vulnerabile, și asigurând totodată asistență personalizată fiecărei structuri înființate. Toate întreprinderile înființate vor beneficia de asistență financiară și operațională pentru demararea afacerii, realizarea obiectului de activitate, eficientizarea producției și desfacerea mărfurilor/serviciilor, cu scopul asigurării sustenabilității acestora.

Dacă dorești să afli cum te poți ajuta pe tine, dar și comunitatea în care trăiești prin accesarea
unei finanțări cu o sumă cuprinsă între 54.000 si 100.000 Euro pentru înființarea unei întreprinderi sociale în unul din județele Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Gorj, Bihor, Cluj, Sălaj, contactează-ne: Institutul pentru Politici Sociale / 0040 756 075 222 / [email protected]

Mai multe informații poți afla aici: https://politicisociale.ro/blog

Valoarea totala a proiectului este de 12.907.784,66 lei, din care 12.856.291,69 lei cofinanțare UE. Proiectul a inceput pe 2 octombrie 2019 si se va incheia pe 1 octombrie 2022.

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Data publicării: 03 februarie 2020

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”
Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016
Contract de finantare nr. C19401229011642713552 din 15.12.2016
Web-site: www.galadakaleh.ro
E-mail: [email protected] Telefon: 0752200933
Nr. de inregistrare: 1968 din 28.01.2020
ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019
AFERENT MASURII M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”
Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M5/3A: 2/2019
Data lansarii apelului de selectie: 08.11.2019.
Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță prelungirea celui de-al doilea apel de selecție aferent masurii M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” pentru anul 2019 pana la data de 28.02.2020.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28.02.2020, orele 16:00.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Parterul Primariei Simian, Strada DE70, nr.64, Sat Simian, Comuna Simian, judetul Mehedinti în perioada 08 Noiembrie 2019 – 28 Februarie 2020 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 89.221 Euro.
Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M4/6B “INVESTITII SOCIALE” este rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate şi plătite efectiv, art.67, Reg (UE)1303/2013 si plată în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii financiare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) şi articolul 63 din Regulamentul 1305/2013 şi a legislaţiei naţionale în vigoare.
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile așa cum este prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor articole, se verifică dacă costurile respectă rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Valoarea maximă a sprijinului acordat nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul altor articole.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/3A „INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” sunt:
    • forme asociative din teritoriul GAL recunoscute de legislatia in vigoare: grupuri de producatori, cooperative agricole, asociatii ale producatorilor, fundatii si federatii, inclusiv grupuri constituite conform articolului 35 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 - PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
    • fermieri;
    • microîntreprinderi și întreprinderi mici;
    • organizații neguvernamentale;
    • consilii locale;
    • unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Masura M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” vizeaza sprijinirea cooperarii dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare, formele asociative la care aderă fermierii dovedind un rol important ȋn abordarea provocărilor pieţei şi dezvoltării afacerilor, ca producţie şi comercializare, pe piaţa locală.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” elaborat de GAL ADA KALEH, publicat pe pagina web a GAL http://galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”).
La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”.
Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Telefon: 0752200933
E-mail: [email protected]
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00 


Data publicării: 17 decembrie 2019 
ANUNT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE LA FINALUL PRIMULUI CONTRACT SUBSECVENT
      Asociatia Grup de Actiune Locala Mehedintiul de Sud este un parteneriat public privat, incheiat intre 52 membri: 11 reprezentanti ai administratiei publice locale ( Comunele: Burila Mare, Gogosu, Gruia, Pristol, Garla Mare, Vrata, Obarsia de Cimp, Darvari, Branistea, Cujmir, Jiana), 37 parteneri privati si 4 reprezentanti ai societatii civile din teritoriul celor 11 localitati din judetul Mehedinti.
Asociatia Grup de Actiune Locala Mehedintiul de Sud a fost infiintata in 18 Octombrie 2016 fiind inscrisa sub nr. 2 din 18.10.2016 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Vanju Mare, obtinand de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Autorizatia de Functionare cu nr. 224  in 01.11.2016.
In baza autorizatiei de functionare nr.224 in 01.11.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia Grup de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.
In data de 12 decembrie 2016, Asociatia Grup de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale acordul cadru de finantare pentru cheltuielile de functionare in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului in valoare publica totala de 1.993.573 euro.
     GAL Mehedintiul de Sud a avut lansate până în prezent 12 apeluri de selecţie a proiectelor pentru cele 5 masuri incluse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. In cadrul sesiunilor desfasurate, au fost depuse un numar de 76 de proiecte si au fost selectate pentru finantare 53 de investitii ce au contribuit la obiectivele asumate de catre GAL Mehedintiul de Sud : dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta, sociala, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțuri scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non agricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc.
 Rezultatul obtinut in urma activitatilor desfasurate este reprezentat de cele 53 de proiecte contractate, valoarea totală nerambursabilă a acestora insumand 1.357.733 euro, precum si de cele 32 locuri de munca create in cadrul acestor proiecte.
Datele de contact ale GAL Mehedintiul de Sud unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Sat Jiana , Comuna Jiana , Jud. Mehedinti , str. Principala , tel : 0730141141
E-mail: [email protected] , Website : http://galmhsud.ro/  


Data publicării: 06 decembrie 2019 
 ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”
Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016
Contract de finantare nr. C19401229011642713552 din 15.12.2016
Web-site: www.galadakaleh.ro
E-mail: [email protected] Telefon: 0752200933
Nr. de inregistrare: 1752 / 06.12.2019
ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019
AFERENT MASURII M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”
Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M1/2A: 2/2019
Data lansarii apelului de selectie: 08 Noiembrie 2019, ora 09.00
Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție aferent masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ” pentru anul 2019 în perioada 08.11.2019 – 20.12.2019.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20 Decembrie 2019, orele 16:00.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti în perioada 08 Noiembrie 2019 – 20 Decembrie 2019, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 146.171 euro.
Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”este de sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
Valoarea sprijinului in cadrul Masurii M1/2A „DEZVOLTARE AGRO FERME”este de 15.000 de euro/proiect în baza unui Plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil :
    • are o valoare este de 15.000 de euro/proiect si se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 30% din cuantumul sprijinului se va acordanumai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare (Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe);
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/2A„DEZVOLTARE AGRO FERME” suntfermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR. Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica între 4.000 și 7.999 S.O. (valoarea producţiei standard).
Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in teritoriul GAL (Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL). Sunt eligibili in cadrul masurii, numai solicitantii inscrisi la ONRC. Solicitantul trebuie sa fie înregistrat cu cod CAEN agricol în domeniul proiectului. Solicitantul trebuie sa deţina o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO la momentul depunerii cererii de finantare.
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020 sau in cadrul unei masuri similare din submasura 19.2, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceste submăsuri. În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin.
Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii si dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate catre piata.
Aceasta masura propune stimularea potentialului local prin promovare de proiecte adaptate specificului local prin intermediul unor criterii specifice de selectie propuse. Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura specifica nevoilor gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor de activitate specifice zonei (apicultura, zootehnie), se incurajeaza cresterea competitivitatii fermelor mici in scopul adaptarii la standarde, eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei de fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor fermierilor ce sunt sau se angajeaza ca vor deveni membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase cu mediu” etc.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului MasuriiM1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”elaborat de GAL ADA KALEH, publicatpe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/(meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ”).
La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M1/2A”DEZVOLTARE AGRO FERME”.
Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Telefon: 0752200933
E-mail: [email protected]
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00


Data publicării: 21 noiembrie 2019 
Anunţ public
D.G.A.S.P.C. Mehedinti, titular al proiectului "Construire statie de epurare si reabilitare retea de canalizare la Centrul Rezidential Medico-Social de Asistenta si Ingrijire Medicala Bacles, judetul Mehedinti", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Bacles, sat Bacles, judetul Mehedinti, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " Construire statie de epurare si reabilitare retea de canalizare la Centrul Rezidential Medico-Social de Asistenta si Ingrijire Medicala Bacles, judetul Mehedinti ", situat in intravilanul comunei Bacles, sat Bacles, judeţul Mehedinţi.
 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00 si la urmatoarea adresa de internet www.apmmh.anpm.ro
        Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.Data publicării: 20 noiembrie 2019 
 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    D.G.A.S.P.C. Mehedinți anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație de epurare și reabilitare rețea de canalizare la Centrul Rezidențial Medico-Social de Asistență și Îngrijire, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, intravilanul comunei Bîcleș, sat Bîcleș.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti.

Data publicării: 11 octombrie 2019

Spitalul Orsova
Creare de website-uri frumoase!


Data publicării: 19 septembrie 2019 

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC NAM MAR ECO FRUCT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de APM Mehedinți în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înființarea unei plantații pomicole, construire hală spațiu administrativ, producție-procesare și hală depozitare utilaje agricole, puț forat și împrejmuire perimetrală” propus a fi realizat în comuna Prunișor, județul Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 și la sediul SC NANMAR ECO FRUCT SRL, cu sediul în strada Romana nr. 6, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Data publicării: 17 septembrie 2019 
ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PRIMULUI CONTRACT SUBSECVENT
REZULTATE OBTINUTE
Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh, a fost infiintata in 27 Octombrie 2016 fiind inscrisa sub nr. 12 din 27.10.2016 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, obtinand de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Autorizatia de Functionare cu nr. 229 in 17.11.2016. 
In data de 15 decembrie 2016, Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale acordul cadru de finantare pentru cheltuielile de functionare in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului in valoare publica totala de 2.074.369 euro, urmand sa desfasoare activitati specifice implementarii masurilor 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.
Componenta parteneriatului se prezinta astfel: din totalul partenerilor GAL, 24,44% apartin sectorului public, 71,11% sectorului privat si 4,44% sunt reprezentanti ai societatii civile, sectorul privat totalizand 75,55 % din numarul membrilor.
Pe durata primului contract subsecvent de finantare C19401229011642713552 au fost finantate microproiecte locale care au contribuit la dezvoltarea durabila a teritoriului.
Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh a lansat până în prezent 10 apeluri de selecţie a proiectelor pentru cele 5 masuri incluse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.
In cadrul sesiunilor desfasurate, au fost depuse un numar de 71 de proiecte si au fost selectate si finantate 42 de investitii ce au contribuit la obiectivele asumate de catre Gal Ada Kaleh: dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, de asistenta, sociala, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor nonagricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca,cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc.
Rezultatul obtinut in urma activitatilor desfasurate este reprezentat de cele 42 de proiecte contractate, valoarea totală nerambursabilă a acestora insumand 1.128,9488 euro, precum si de cele 24 locuri de munca create in cadrul acestor proiecte.
Datele de contact ale GAL Ada Kaleh unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Str.DE 70, Nr.64, Sat Simian, Comuna Simian
Telefon: 0752200933
E-mail: [email protected]
Website: http://galadakaleh.ro/


Data publicării: 07 august 2019 
 ANUNT MEDIU
    S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A., prin SC Nisempra Electro SRL, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de joasa tensiune, str. Mesteacanului, str. Stejarului, str. Cibinului, zona Walter Maracineanu, loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, intravilanul municipiului Dr. Tr. Severin.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti.Data publicării: 12 iunie 2019
INFORMARE
   Aceasta informare este efectuata de COMUNA ȘIȘEȘTI, județul Mehedinți, ce intenționează sa solicite la SGA Mehedinți, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local, în comuna Șișești, județul Mehedinți”.
   Această investiție este o modernizare a drumurilor existente.
   Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate.
   Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
   Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționata.
   Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului dupa data de 13.06.2019.
Data publicării: 07 iunie 2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – titular COMUNA ȘIȘEȘTI
   COMUNA ȘIȘEȘTI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local, în comuna Șișești, județul Mehedinți”, propus pentru a fi amplasat în intravilanul și exravilanul comunei, judeţul Mehedinţi,
   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-joi orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Data publicării: 25 aprilie 2019
Anunţ public
S.C. ABK PARKSPEED S.R.L.- titular al proiectului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Halânga, D67, nr. 220A, județul Mehedinți, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, situat în în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50486, județul Mehedinți.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-vineri orele 8.00-16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Data publicării: 25 aprilie 2019
Anunţ public
S.C. TRANS FOREST S.R.L.- titular al proiectului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO ȘI ANEXĂ (CAMERĂ TEHNICĂ)”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50858, județul Mehedinți, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO ȘI ANEXĂ (CAMERĂ TEHNICĂ)”, situat în în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50858, județul Mehedinți.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-vineri orele 8.00-16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


Data publicării: 05 aprilie 2019Data publicării: 21 martie 2019
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
UAT Drobeta Turnu Severin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitare cai de rulare transport public, inclusiv piste biciclisti” propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti, cu sediul in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, si la sediul UAT Drobeta Turnu Severin, strada Maresal Averescu nr. 2, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti.

Adresa

Drobeta Turnu Severin
Strada Traian nr. 46
Mehedinți

Contact

Email: [email protected]
Tel: (+4) 0252 323 972