Anunțuri


Data publicării: 09 decembrie 2019 
 ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”
Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016
Contract de finantare nr. C19401229011642713552 din 15.12.2016
Web-site: www.galadakaleh.ro
E-mail: galadakaleh@gmail.com Telefon: 0752200933
Nr. de inregistrare: 1752 / 06.12.2019
ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019
AFERENT MASURII M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”
Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M1/2A: 2/2019
Data lansarii apelului de selectie: 08 Noiembrie 2019, ora 09.00
Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție aferent masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ” pentru anul 2019 în perioada 08.11.2019 – 20.12.2019.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20 Decembrie 2019, orele 16:00.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti în perioada 08 Noiembrie 2019 – 20 Decembrie 2019, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 146.171 euro.
Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”este de sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
Valoarea sprijinului in cadrul Masurii M1/2A „DEZVOLTARE AGRO FERME”este de 15.000 de euro/proiect în baza unui Plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil :
    • are o valoare este de 15.000 de euro/proiect si se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 30% din cuantumul sprijinului se va acordanumai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare (Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe);
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/2A„DEZVOLTARE AGRO FERME” suntfermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR. Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica între 4.000 și 7.999 S.O. (valoarea producţiei standard).
Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in teritoriul GAL (Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL). Sunt eligibili in cadrul masurii, numai solicitantii inscrisi la ONRC. Solicitantul trebuie sa fie înregistrat cu cod CAEN agricol în domeniul proiectului. Solicitantul trebuie sa deţina o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO la momentul depunerii cererii de finantare.
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020 sau in cadrul unei masuri similare din submasura 19.2, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceste submăsuri. În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin.
Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii si dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate catre piata.
Aceasta masura propune stimularea potentialului local prin promovare de proiecte adaptate specificului local prin intermediul unor criterii specifice de selectie propuse. Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura specifica nevoilor gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor de activitate specifice zonei (apicultura, zootehnie), se incurajeaza cresterea competitivitatii fermelor mici in scopul adaptarii la standarde, eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei de fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor fermierilor ce sunt sau se angajeaza ca vor deveni membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase cu mediu” etc.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului MasuriiM1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”elaborat de GAL ADA KALEH, publicatpe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/(meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ”).
La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M1/2A”DEZVOLTARE AGRO FERME”.
Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti
Telefon: 0752200933
E-mail: galadakaleh@gmail.com
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00


Data publicării: 21 noiembrie 2019 
Anunţ public
D.G.A.S.P.C. Mehedinti, titular al proiectului "Construire statie de epurare si reabilitare retea de canalizare la Centrul Rezidential Medico-Social de Asistenta si Ingrijire Medicala Bacles, judetul Mehedinti", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Bacles, sat Bacles, judetul Mehedinti, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " Construire statie de epurare si reabilitare retea de canalizare la Centrul Rezidential Medico-Social de Asistenta si Ingrijire Medicala Bacles, judetul Mehedinti ", situat in intravilanul comunei Bacles, sat Bacles, judeţul Mehedinţi.
 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00 si la urmatoarea adresa de internet www.apmmh.anpm.ro
        Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.Data publicării: 20 noiembrie 2019 
 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    D.G.A.S.P.C. Mehedinți anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație de epurare și reabilitare rețea de canalizare la Centrul Rezidențial Medico-Social de Asistență și Îngrijire, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, intravilanul comunei Bîcleș, sat Bîcleș.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti.


Data publicării: 19 septembrie 2019 

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC NAM MAR ECO FRUCT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de APM Mehedinți în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înființarea unei plantații pomicole, construire hală spațiu administrativ, producție-procesare și hală depozitare utilaje agricole, puț forat și împrejmuire perimetrală” propus a fi realizat în comuna Prunișor, județul Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 și la sediul SC NANMAR ECO FRUCT SRL, cu sediul în strada Romana nr. 6, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Data publicării: 07 august 2019 
 ANUNT MEDIU
    S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A., prin SC Nisempra Electro SRL, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de joasa tensiune, str. Mesteacanului, str. Stejarului, str. Cibinului, zona Walter Maracineanu, loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, intravilanul municipiului Dr. Tr. Severin.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti.Data publicării: 12 iunie 2019
INFORMARE
   Aceasta informare este efectuata de COMUNA ȘIȘEȘTI, județul Mehedinți, ce intenționează sa solicite la SGA Mehedinți, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local, în comuna Șișești, județul Mehedinți”.
   Această investiție este o modernizare a drumurilor existente.
   Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate.
   Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
   Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționata.
   Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului dupa data de 13.06.2019.
Data publicării: 07 iunie 2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – titular COMUNA ȘIȘEȘTI
   COMUNA ȘIȘEȘTI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local, în comuna Șișești, județul Mehedinți”, propus pentru a fi amplasat în intravilanul și exravilanul comunei, judeţul Mehedinţi,
   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-joi orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Data publicării: 25 aprilie 2019
Anunţ public
S.C. ABK PARKSPEED S.R.L.- titular al proiectului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Halânga, D67, nr. 220A, județul Mehedinți, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, situat în în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50486, județul Mehedinți.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-vineri orele 8.00-16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Data publicării: 25 aprilie 2019
Anunţ public
S.C. TRANS FOREST S.R.L.- titular al proiectului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO ȘI ANEXĂ (CAMERĂ TEHNICĂ)”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50858, județul Mehedinți, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, PARCARE AUTO ȘI ANEXĂ (CAMERĂ TEHNICĂ)”, situat în în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50858, județul Mehedinți.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-vineri orele 8.00-16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


Data publicării: 05 aprilie 2019Data publicării: 21 martie 2019
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
UAT Drobeta Turnu Severin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitare cai de rulare transport public, inclusiv piste biciclisti” propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti, cu sediul in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, si la sediul UAT Drobeta Turnu Severin, strada Maresal Averescu nr. 2, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti.

Adresa

Drobeta Turnu Severin
Strada Traian nr. 46
Mehedinți

Contact

Email: office@piataseverineana.ro           
Tel: (+4) 0745 252 013